DKJ Kind Jeugd School Content 5
ENCANTO VSO VMBO

Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)

Jongeren van 12 tot 18 jaar met een regulier onderwijsniveau volgen onderwijs binnen de Leerweg VMBO van het Voortgezet Speciaal Onderwijs op ons Adelante College in Valkenburg.

Jongeren van 12 t/m 18 jaar volgen onderwijs via de leerweg Voortgezet Speciaal Onderwijs Praktijk. Binnen deze leerweg wordt er gewerkt aan doelen die leiden tot uitstroom richting arbeid of een andere vorm van dagbesteding.

Aanmelden

Wanneer u interesse hebt om uw kind te plaatsen op Encanto kunt u contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak. Tijdens dit gesprek leggen we u alles uit over de aanmeldprocedure en het eventueel aanvragen van een Toelaatbaarheidsverklaring. Ook informeren wij u over welke doorstroommogelijkheden Encanto uw kind biedt.

Landelijk zijn er verschillen in wet- en regelgeving vanuit een aantal financiële stromingen waarmee de zorg van Adelante te maken heeft: onderwijs, zorgverzekeraars (Zorgverzekeringswet), de Wet langdurige zorg en de gefinancierd vanuit gemeenten de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Jeugdwet. Daarnaast komen wij door de overheid georganiseerde instanties tegen, zoals indicatiebureaus, verzekeraars en diverse ministeries. Wij zijn van mening dat u in uw hulpvraag aan ons geen hinder van de wet- en regelgeving mag hebben. Daarom loodsen wij u door deze wet- en regelgeving. Om ongemakken te voorkomen werken wij met één centraal aanmeldingsloket: het Servicebureau.

Nadat uw kind is aangemeld bij Adelante volgt een gesprek. Dit kan met een revalidatiearts (revalidatie), een schoolpedagoog (mytylschool) of een zorgbemiddelaar zijn. Meldt u zich bij uw eerste afspraak s.v.p. éérst bij het servicebureau zodat wij uw kind kunnen inschrijven. Een medewerker van het servicebureau neemt kort een aantal zaken met u door. Neem hiervoor het identiteitsbewijs van uw kind en de verzekeringsgegevens mee. Verder kan het voorkomen dat wij u verzoeken een overeenkomst te tekenen waarin u toestemming geeft om nadere gegevens over uw kind op te vragen bij andere instanties zoals een ziekenhuis of school. Dit is nodig om goed geïnformeerd aan het ontwikkelingsproces te beginnen.

Locatie en contact

Afstemmen kan tegenwoordig ook heel goed digitaal. Dat noemen we ook wel Digitale zorg of eHealth. Dit betekent dat u niet altijd naar Adelante toe hoeft te komen. Vraag gerust naar de mogelijkheden die we bij Adelante hebben.